::adatvédelmi portál::
Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről [Avtv. 6.§ (2)]
 
::menü::
 
::bejelentkezés::
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
::hirdetőtábla::
Rövidebb megjegyzések itt helyezhetők el. Hosszabb irományokat a fórumba várunk.
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. [Avtv. 6. § (1)]
::adatvédelmi hírek::
::adatvédelmi hírek:: : Új központi nyilvántartás: az Egységes Munkaügyi Nyilvántartó Rendszer (EMMA)

Új központi nyilvántartás: az Egységes Munkaügyi Nyilvántartó Rendszer (EMMA)

szm  2004.05.06. 11:07

2004. május elsejétől egy új központi nyilvántartás működik Magyarországon, az Egységes Munkaügyi Nyilvántartó Rendszer, amit röviden EMMÁ-nak szoktak nevezni. A nyilvántartásról az állampolgárok elsősorban egy társadalmi célú hirdetésből tájékozódhattak amiből az derül ki, hogy saját adatait az interneten keresztül mindenki lekérdezheti. Ennél többet az átlagember nem tud a rendszerről, annak ellenére, hogy ha van munkahelye, akkor érintett. A nyilvántartó rendszer mintegy 300.000 munkáltatót és 2,5 millió munkavállalót érint. Az alábbiakban a rendszert mutatjuk be. Adatvédelmi szempontú kritika természetesen ezt a nyilvántartást is érheti, és nem is alap nélkül.

Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartó Rendszer létrehozásának törvényi feltételeit az egyes törvényeknek az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozásával összefüggő módosításáról 2003. évi XCIV. törvény  teremtette meg. A nyilvántartás törvényben nevesített céljai:

         naprakész foglalkoztatási nyilvántartás létrehozása, a munkaügyi ellenőrzés hatékonyabbá tétele, az ellenőrző hatóságok feladatainak hatékonyabb támogatása érdekében,

         munkavállalók jogbiztonságának növelése, munkaviszonyukkal kapcsolatos információs önrendelkezési jog érvényesítése,

         az európai közösségi jog alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtése.

 

Érdemes végiggondolni, hogy ezekre a célokra mennyiben indokolt egy központi nyilvántartást létrehozni, és vizsgálandó, hogy a nyilvántartott adatok vajon mennyiben szolgálják, illetve szolgálhatják ezeket a célokat.

 

A törvény 2004. május 1-től kezdődően kötelező adatszolgáltatást ír elő minden munkáltató számára a munkaviszonyok létesítésének és megszűntetésének bejelentésére vonatkozóan. A rendszer működtetése a Foglalkoztatási Hivatal szervezetében működő, erre a célra létrehozandó szervezet, az Egységes Munkaügyi Nyilvántartó Központ feladata. A nyilvántartás ügyfeleivel történő kapcsolattartásban és ügyintézésben részt vesznek az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) munkaügyi központjai és kirendeltségei. A telefonos ügyfélszolgálati (call-center) tevékenységet az üzleti szférából kiválasztott szolgáltató látja majd el. A várhatóan évente több százezres darabszámban kiállítandó igazolások és egyéb postai küldemények tömeges nyomtatását és postai ügyintézését szintén külső szolgáltató fogja végezni.

 

A nyilvántartás induló adatai az ONYF-nél nyilvántartott 2002. és 2003. évre vonatkozó adatokból származnak. Az EMMA napi működése során a bejelentett adatok ellenőrzése érdekében kapcsolatba kerül az OEP, az Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Foglalkoztatási Hivatal nyilvántartó rendszereivel.

 

A rendszer folyamatai a következők:

 

1. Bejelentés

A munkáltató a munkaviszony létesítését a munkavégzés megkezdését megelőzően, a munkaviszony megszűnését a munkaviszony megszűnését követő 1 munkanapon belül bejelenti. A bejelentés államigazgatási eljárás.

 

A beérkezett bejelentések adatait az EMMA ellenőrzi, mielőtt azok bekerülnének az adatbázisba. Az ellenőrzés során a bejelentő munkáltatót azonosító adatok helyességét az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Cégnyilvántartási Szolgálata által üzemeltetett közhiteles cégnyilvántartásban tárolt adatok ellenében ellenőrzik, magánszemély (egyéni vállalkozó) munkáltató esetében a Belügyminisztérium Egyéni Vállalkozói Igazolványok (EVIG) nyilvántartásában és a lakcímnyilvántartásban. A munkavállalóra azonosító adatainak és a TAJ szám helyességének ellenőrzése az OEP TAJ-adatbázisában tárolt adatok ellenében történik meg. Az EMMA által átadott azonosító adatok helyességét a TAJ-adatbázis megerősíti, illetve eltérés esetén a meg nem felelés tényéről értesíti a rendszert.

 

A rendszer az ellenőrzött és rendben lévőnek talált adatokat beírja az EMMA adatbázisába. Az ellenőrzött adatok felvitelével egyidejűleg megtörténik a munkaviszonyra vonatkozó bejelentésben szereplő, kizárólag személyhez nem kötött formában statisztikai célokra felhasználható adatelemek leválasztása.

A rendszer a sikeres nyilvántartásba vételről igazolást nyomtat. Az igazolásokat postán kapják meg a bejelentők.

 

2. Lekérdezés

Az EMMA által tárolt adatok lekérdezésének több fő típusát különböztetjük meg a lekérdezést kezdeményező személye és a lekérdezés célja szerint.

 

a) A munkáltatók és munkavállalók lekérdezései

Az EMMA rendszerben szereplő munkáltatók és munkavállalók saját adataikra, illetve azok felhasználására vonatkozóan lekérdezést kezdeményezhetnek. A munkaadók és munkavállalók lekérdezésük révén ellenőrizhetik a róluk nyilvántartott adatok helyességét és ezzel kapcsolatban megtehetik esetleges módosítási, javítási kéréseiket. Külön erre irányuló kérésükre a munkáltatók és a munkavállalók tájékoztatást kapnak az EMMA rendszertől arra vonatkozóan, hogy a róluk tárolt adatokat a törvényben erre felhatalmazott szervezetek lekérdezték-e.

 

b) A munkaügyi ellenőrök lekérdezései

A munkaügyi ellenőrök tevékenységük hatékony végzését támogatandó az egyes munkaadók helyszíni vizsgálatát megelőzően lekérdezik az ellenőrzés által érintett munkáltató adott telephelyén bejelentett munkaviszonyok adatait. Az ellenőrzés hatékonyságának fokozása érdekében az esetlegesen a helyszínen talált eltérések hatékony kezelése érdekében az EMMA telefonos ügyfélszolgálata külön bejelentkezési lehetőséget biztosít a munkaügyei ellenőrök részére.

 

c) Adatigénylések

Az EMMA jogi hátterét megalapozó törvényben felsorolt szervezetek adatigénylést kezdeményezhetnek.

 

d) Statisztikai célú lekérdezések

Az EMMA rendszerben tárolt adatok statisztikai elemzések, szakmapolitikai vizsgálatok céljára igen értékesek. A belső igények alapján készülhetnek rendszeres és ad hoc kimutatások a FH Statisztikai Osztályának kérésére, vagy külső szervek számára (pl. külföldi munkavállalók statisztikája, foglalkoztatás mérlegszerű elszámolása a munkaviszonyok, munkavállalók, munkaadók száma szerint, stb. ).

Az MNYK adatszolgáltató munkatársa összeállítja a kimutatásokat, és az elkészített anyagokat a Statisztikai Osztálynak adja át, ahol gondoskodnak annak az igénylő részére való megküldéséről.

 

Az EMMA rendszer valamennyi lekérdezés típus esetében naplózza és tárolja a lekérdezők és a lekérdezések adatait. A naplózott adatok nem tartalmazzák a lekérdezett adatot, csak a lekérdezés tényét és célját.

 

3. Regisztráció

Az EMMA a rendszert Interneten, illetve a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül érdemi ügyintézésre használni kívánó munkaadókat és munkavállalókat PIN-kóddal látja el.

 

Az EMMA által tárolt adatok köre

 

A törvény szerint a rendszerben nyilvántartandó alapadatok a következők:

        

Munkáltató adatai:

         adószám, adószámmal nem rendelkező magánszemély munkáltató esetében az adóazonosító jel

         megnevezés

         telephely címe

         székhely címe

         saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód

 

Munkavállaló adatai:

         személyi adatok (név, születéskori név, nem, anyja neve, születési helye, dátuma)

         TAJ szám

         állampolgárság

         személyi alapbér

         munkaidő hossza (teljes munkaidő, részmunkaidő)

         iskolai végzettség, szakképzettség

         saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód

 

Munkaviszony adatai:

         munkaviszony kezdetének és megszűnésének időpontja

 

Az EMMA az alapadatok mellett tárolja azokat a kódtáblákat és egyéb származtatott adatokat, amelyek segítségével a törvényben meghatározott funkciók informatikai leképezése megoldható. Ilyenek például a munkáltató TEÁOR szerinti besorolása, illetve a munkavállalókhoz tartozó FEOR adatok.

 

A rendszerben tárolni kell a munkaadók címének és az illetékes kirendeltségek összerendelését is, hiszen ez alapján tudják a munkáltatót behívni például adategyeztetés céljából. Ezen túlmenően a bejelentéskor opcionálisan megadható a bejelentő neve és címe. A rendszer rögzíti azon munkavállalók lakcímét, akik PIN-kód iránti kérelemmel fordulnak az EMMA rendszerhez.

 

Az alapadatokon és a kódtáblákon kívül a rendszer a funkcionális működéssel kapcsolatos adatokat is tárol. Erre biztonsági szempontból, illetve a bejelentések visszakövethetőségének szempontjából van szükség. A tárolt adatok a következők:

         A benyújtott regisztrálási igény adatai (a papíralapú adatokat a felhasználónál működő iktatórendszer iktatja, a rendszerbe csak a rögzített tartalom kerül)

         Ezen adatok ellenőrzése után a kapcsolódó rendszerek alapján hibalisták készülnek, melyek adatainak egyeztetésére kell az igénylőt felszólítani

         Az ellenőrzött adatok alapján hozott döntések eredményei (kiadható hozzáférési kód, vagy elutasítás)

         A regisztráció során az igénylővel végzett teljes kommunikáció élettörténete a szoftverben végzett rögzítések adataival

         A hatósági kóddal kapcsolatos igénylések adatai

         A munkaviszonnyal kapcsolatos bejelentések típusa (telefon, Internet, stb.), dátuma, a rögzítő azonosítója, helye

         A bejelentett adatok

         A külső adatigénylések adatai (ki, kiről, milyen célból, milyen adatokat kért – de maga a lekért adatállomány nem kerül tárolásra)

 

Ezeken túlmenően a rendszer tárolja:

         A munkáltatók által tett bejelentések nyilvántartásába vételéről szóló igazolások nyomtatását és nyilvántartását.

         A bejelentési kötelezettségnek nem jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően teljesítő munkáltatót hiánypótlásra, ismételt bejelentésre kötelező felszólításokat.

         Az EMMA rendszerben szereplő adatok ellenőrzése és szükség esetén pontosítása miatt a munkáltatóknak kiküldött felszólításokat.

         A rendszerben történt összes lekérdezést, módosítást naplózni kell, beleértve a Call Centeres, ügyfélszolgálatos munkatárs rendszerbeli tevékenységét is.

 

Forrás: EMMA-tájékoztató

 
::tematizált hírek::
 
::hírlevél::
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
::adatvédelmi alapvetés::

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok védelméhez való jog mibenléte nem feltétlenül tiszta minden látogató előtt, az alábbiakban összefoglaló olvasható a legfontosabb tudnivalókról. Tovább>>

 

Adatvédelmi plakát

 
::linkek::
 
Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése (...) is. [Avtv. 2. § 9. pont]

Az adatvédelmi portál hiánypótló céllal közérdekű adatokat és adatvédelmi témájú híreket jelentet meg. A hírek mellett igyekszünk hasznos segítségetl nyújtani adatalanyok és adatkezelők számára is. További célunk, hogy helyt adjunk a személyes adatok védelével kapcsolatos kérdések megvitatásának, teret biztosítsunk az álláspontok nyilvános ütköztetésének.


Az oldalt szerkeszti: Szabó Máté Dániel. A portálon megjelent írások bármilyen formában reprodukálhatók az Adatvédelmi Portál, mint forrás megjelölésével. E-mail: adatvedelem@szabomat.hu

A portál ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA itt olvasható.
 
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul. [2. § 6.]
Számláló
Indulás: 2003-08-07
 

Data Protection Logo

 

STARSTABLE Online csatlakozz te is egy remek közösséghez! Daisy BLOG    *****    Érdekelnek a zenei újdonságok? Kattints! ⏵ Popusz: Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több.    *****    Halihó! Néhány újdonság a G-Portál Histórián! Toljuk meg az év végét, kovácsoljunk közösséget ismét! Csatlakozol? :)    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK